Vỏ tủ 15 công tơ ngoài trời

Mã sản phẩm: td15ct Download: Catalogue sản phẩm

Mô tả sản phẩm:

Vỏ tủ công tơ ngoài trời 2 lớp cánh, có ngăn chống tổn thất kt: 1600x1000x300x1.5mm