RTU Phoenix kết nối SCADA cho tủ RMU

Mô tả sản phẩm:

HKT cung cấp giải pháp SCADA điều khiển và giám sát từ xa cho tủ RMU, thông qua sử dụng RTU phoenix và bộ cảnh báo, giám sát sự cố hãng Kries.

HKT cung cấp giải pháp SCADA điều khiển và giám sát từ xa cho tủ RMU, thông qua sử dụng RTU phoenix và bộ cảnh báo, giám sát sự cố hãng Kries.

RTU sử dụng PLC phoenix được lập trình để điều khiển motor đóng cắt RMU từ xa thông qua giao thức IEC60870-5-104, và giám sát các thông số lưới điện như dòng điện, điện áp, công suất, cosphi....

Giải pháp được sử dụng rộng rãi tại nhiều công ty điện lực thành viên trực thuộc EVN, bởi sự hiệu quả, ổn định, và chi phí tiết kiệm.