Vỏ RMU 5 ngăn schneider kt: 1800x3000x1200

Mô tả sản phẩm: